Održivi sanitarni prostor

Koristite pamučne role za ruke- čuvajte okoliš. Dobar primjer.

Držač pamučnih rola premium dry  SALESIANER MIETTEX služi Vam  kao idealna posjetnica. Nosi naš pečat garancije održivosti.

  • Vlaga, ostatci sapuna i  bakterija budu dubinski odstranjeni, a da ne oštećuju kožu.
  • Čisti i iskorišteni dio pamučnih rola su higijenski odvojene.
  • Iskorištena pamučna rola se mijenja i obrađuje, tako da ne dolazi do nakupljanja otpada.Bolje za okoliš.

Ispitana anketa E.T.S.A. potvrđuje jasne prednosti sistema pamučnih rola za ruke u odnosu na  papirnate ručnike. Opterećenje na okoliš kod sistema papirnatih ručnika je 2,5 puta veća nego kod pamučnih rola za ruke. Premium Dry je ekonomsko i održivo rješenje. 

Ekološko ispitivanje od strane Ekološkog instituta Freiburg po nalogu  E.T.S.A. European Textile Services Associationvon, „Ekološka računica sistema sušenja ruku:

Pamučne role za ruke u usporedbi sa papirnatim ručnicima za ruke.

Bijele role za komercijalno područje, plave za poslovno područje.


Garancija higijene

Iskorištene pamučne role se prikupljaju i obrađuju  po određenom termo-kemijskom postupku. 

  • Dubinsko kemijsko čišćenje
  • Profesionalna priprema po striktnim higijenskim i ekološkim uvjetima
  • Pouzdano preuzimanje i dostava pamučnih rola za ruke
  • Prosječno trajanje jedne role 70 pranja.

 

Jasna podjela rola

U držaču za pamučne role, čiste i iskorištene role su striktno odvojene. Nakon što se potroši 40 m tkanine, rola se mijenja.

© SALESIANER MIETTEX GmbH