Upravljanje kvalitetom kao osnova za pouzdanim činjenicama.

Primijenjena higijena znači maksimalnu snagu tehnologije i logistike.

Oko 350 tona rublja obrađuje Salesianer Miettex dnevno. Provjerene metode i stroge kontrole čine tehnologiju pranja i logistiku garancijom zajamčene higijene: odvajanje prljavog od čistog odjela do korištenja higijenski unutarnjih pokrivača u transportnom kontejneru.

Osim programiranja za mjerenje, termostop pruža sigurnost.
Alarmni sistem provodi određene mjere kada se ne postigne potrebna temperatura. To sprječava da se nedezinficirano rublje dalje obrađuje.

Sigurnost navedenih postupaka i odlična kvaliteta higijene.

  • Navedeno dezinfekcijsko pranje
  • Odvajanje čista strana / prljava strana
  • Higijenske mjere za rad (dezinfekcija ruku, dezinfekcija površina, higijenski pripremljena radna odjeća, obuća, itd)
  • Obuka osoblja o higijeni, sigurnosti, kvalitete.

Moderni menadžment u znaku kvalitete & okoliša - sa odgovarajućim certifikatima i higijeni.

ISO 9001 Menandžment kvalitete
ISO 13485 preko QM sistema za medicinske proizvode
EN 14065 Hygiene-Management-System (RABC)
ISO 14001 Menandžment okoliša
BS OHSAS 18001 Sigurnosni sistem menandžmenta

Pravne smjernice za praonice koje obrađuju bolničko rublje; smjernica EN 14065 „tekstili obrađeni u praonicama – sistem za kontrolu bio kontaminacije“, navedeni postupci dezinfekcije (npr. rki; ÖGHMP), ispitivanja i nadzor vrše se preko nezavisnih institucija: Medicinski fakultet Sveučilišta u Beču; Medicinski fakultet Sveučilišta u Innsbrucku; Institut za primijenjenu higijenu Graz; wfk Institut za istraživanje tehnologije čišćenja e.V., Krefeld; quality austria (upravljanje kvalitetom, upravljanje okolišem); DQS (medicinski proizvodi); INTEX,  Udruženje industrije za servis tekstila.

Sinteza higijene i održivosti je važan faktor za poslovanje tvrtke.

U roku od deset godina mogla  bi se potrošnja energije po kilogramu rublja smanjiti za oko 30 posto pomoću  optimizacijskih procesa SALESIANER MIETTEX-a. Potrošnja vode smanjena je za oko 40 posto, te je drastično smanjena i primjena supstanci aktivnih u pranju.

Salesianer Miettex je prva industrijska praonica u Europi prema međunarodnoj normi ISO 50001:2011 certificirana  za menandžment upravljanja energijom. Što je započelo s tvrtkom  postupno se proširila kao dio matrice certificiranja u svim našim poslovnicama.

© SALESIANER MIETTEX GmbH