Kompletan asortiman

Udobnost nošenja i potpuna oprema: Kombinezon, Pokrivale za glave, Visoke čizme, Rukavice, Mantili, Kape s odgovarajućim veličinama

 

Kompletan asortiman

>

Kompletan asortiman

Udobnost nošenja i potpuna oprema: Kombinezon, Pokrivale za glave, Visoke čizme, Rukavice, Mantili, Kape s odgovarajućim veličinama

Udobnost nošenja i potpuna oprema: Kombinezon, Pokrivale za glave, Visoke čizme, Rukavice, Mantili, Kape s odgovarajućim veličinama

Pouzdani rezultati

Provjereni uspjeh dekontaminacije pomoću brojila za čestice po F51-68. Bar kod osigurava praćenje i dokumentaciju odjeće za čiste prostorije.

 

Pouzdani rezultati

>

Pouzdani rezultati

Provjereni uspjeh dekontaminacije pomoću brojila za čestice po F51-68. Bar kod osigurava praćenje i dokumentaciju odjeće za čiste prostorije.

Provjereni uspjeh dekontaminacije pomoću brojila za čestice po F51-68. Bar kod osigurava praćenje i dokumentaciju odjeće za čiste prostorije.

Prednosti usluge

Iskoristite naše usluge: stručni savjeti, savršena opskrba, dokazana logistika, sveobuhvatna usluga, certificirani i validirani procesi

 

Prednosti usluge

>

Prednosti usluge

Iskoristite naše usluge: stručni savjeti, savršena opskrba, dokazana logistika, sveobuhvatna usluga, certificirani i validirani procesi

Iskoristite naše usluge: stručni savjeti, savršena opskrba, dokazana logistika, sveobuhvatna usluga, certificirani i validirani procesi

Visoka tehnologija pruža ekonomičnost i efikasnost tehnologije čistih prostorija.

Uvjete čistih prostorija  SALESIANER MIETTEX-a ispunjavaju sve relevantne kriterije za optimalnu pripremu. Testovi i ispitivanja zahtjevaju najviše standarde za odjeću čistih prostorija i procesa. Stoga smo osigurali konstantnu kvalitetu i strogo poštivanje dogovorenih uvjeta. SALESIANER MIETTEX podržava Vaš projekt ili Vašu proizvodnju sa logističkim uslugama.

Priprema

Priprema vode: voda deminerilizirana pomoću osmoze u dva stupnja, provodnost ≤ 5 μS/cm; filter za sterilizaciju 0,2 μm ISO 4 klasa čiste prostorije po ISO 14644 laminarno strujanje: 100% površine opskrbljene su sa zračnim filterima.

 

više >

Priprema

>

Priprema

Priprema vode: voda deminerilizirana pomoću osmoze u dva stupnja, provodnost ≤ 5 μS/cm; filter za sterilizaciju 0,2 μm ISO 4 klasa čiste prostorije po ISO 14644 laminarno strujanje: 100% površine opskrbljene su sa zračnim filterima.

Priprema vode: voda deminerilizirana pomoću osmoze u dva stupnja, provodnost ≤ 5 μS/cm; filter za sterilizaciju 0,2 μm ISO 4 klasa čiste prostorije po ISO 14644 laminarno strujanje: 100% površine opskrbljene su sa zračnim filterima.

više >

Sterilizacija

Parna sterilizacija korištenjem VE-voda pri u 134°C/5 min. Zavariti u sterilnu foliju. Polietelen folija spriječava kontaminaciju upotrebe rublja za čiste prostorije.

 

više >

Sterilizacija

>

Sterilizacija

Parna sterilizacija korištenjem VE-voda pri u 134°C/5 min. Zavariti u sterilnu foliju. Polietelen folija spriječava kontaminaciju upotrebe rublja za čiste prostorije.

Parna sterilizacija korištenjem VE-voda pri u 134°C/5 min. Zavariti u sterilnu foliju. Polietelen folija spriječava kontaminaciju upotrebe rublja za čiste prostorije.

više >

Isporuka

Sterilna etiketa dokazuje uspješnost sterilizacije, broj serija, datum i preporučeni rok upotrebe (do 90 dana), dekontaminirana odjeća za čiste prostorije u PE-folijama za električnu industriju, dekontaminira i sterilizirana u dvije sterilne folije za farmaceutsku industriju.

 

više >

Isporuka

>

Isporuka

Sterilna etiketa dokazuje uspješnost sterilizacije, broj serija, datum i preporučeni rok upotrebe (do 90 dana), dekontaminirana odjeća za čiste prostorije u PE-folijama za električnu industriju, dekontaminira i sterilizirana u dvije sterilne folije za farmaceutsku industriju.

Sterilna etiketa dokazuje uspješnost sterilizacije, broj serija, datum i preporučeni rok upotrebe (do 90 dana), dekontaminirana odjeća za čiste prostorije u PE-folijama za električnu industriju, dekontaminira i sterilizirana u dvije sterilne folije za farmaceutsku industriju.

više >

© SALESIANER MIETTEX GmbH