Logistika, sigurnost i udobnost – glavni prioriteti u operacionoj sali.

 

Višekratni OP tekstil je stvar izbora.

Kvalitetni materijali visoke tehnologije ispunjavaju sve uslove i standarde za sterilne OP proizvode i podržani su redovnim provjerama procesa od strane nadležnih tijela u skladu sa važećim standardima. 

  • Direktiva EU 93/42/EEZ za medicinske proizvode 
  • Zakon o medicinskim sredstvima (MPG)
  • EN 13485
  • EN 13795

Zakon o medicinskim sredstvima: „Nedavno očišćen medicinski aparat se smatra jednakim novom aparatu.“ §2 (1) MPG – svaka isporuka prerađenog seta je iste kvalitete kao i novi proizvod.

Udobnost nošenja u operacijskoj sali

Istraživanja potvrđuju visok nivo udobnosti tekstilne opreme, što iznova potvrđuju kirurzi i medicinske sestare. 

Diagram pokazuje da je temperatura srca čak i pri vanjskoj temperaturi od 25°C u prihvatljivim granicama –  ukoliko je odjeća prozračna. Ukoliko odjeća nije prozračna, može doći do brzog porasta temperature i nakon graničnog perioda od 133 minuta dostiže se kritična granica od 38,2°C. Povišena temperatura predstavlja ogromano fizičko opterećenje: malaksalost, toplinski stres, smanjenu sposobnost koncentracije i veliku opasnost od povećanog znojenja.

Osigurana logistika

Svakom kirurškom setu se prilikom pakovanja osigurava bar-kod etiketom. Zahvaljujući mogućnosti praćenja osigurana je visoka transparentnost. To znači da se svaki ciklus pripreme sistematski zapisuje i da se svaki artikal tokom svog radnog vijeka neprestano prati. Opremanje, artikl, količina i redosljed su točno definirani.

Sigurnosne prednosti

  • Pravovremena isporuka
  • Odgovarajući artikal
  • Točna količina
  • Pravilan redosljed

Isporuka sve do bolnice. 

Sastavljanje i pakiranje setova vrši se pomoću zaštićenog računalnog programa. Taj sustav osigurava direktan uvid u set, u vrstu proizvoda, količinu i redoslijed slaganja. Na Vaše zahtjeve i promjene možemo brzo reagirati  i ponuditi stručne savjete.  To uključuje: analizu individualnih zahtjeva, oblikovanje seta, jednostavne izmjene seta, profesionalnu obuku, OP-priručnik, menadžment skladištenja.

OP sigurnost

© SALESIANER MIETTEX GmbH