Sorry, item "offcanvas-col1" does not exist.

Sorry, item "offcanvas-col2" does not exist.

Sorry, item "offcanvas-col3" does not exist.

Sorry, item "offcanvas-col4" does not exist.

HR

Održivost je više od rijeći u SALESIANER-u. To je sama osnova na kojoj se gradi naš uspjeh, kako u poslovanju tako i u širem društvu.

Mag. Thomas Krautschneider
Izvršni partner

Dr. Viktor Ioane
Generalni direktor

Together we care. For our future.

Kao međunarodno aktivna, obiteljska tvrtka i vodeći pružatelj usluga povezanih s tekstilom, znamo da naše poslovanje ima relevantan učinak na okoliš i društvo u cjelini, zbog čega SALESIANER pridaje veliku važnost održivosti. O tome svjedoči, primjerice, činjenica da je dugogodišnji partner projekta klimaaktiv, da je prva austrijska tvrtka koja je postigla ekološku oznaku za iznajmljivanje tekstila te da je nagrađena renomiranom državnom nagradom za recikliranje tekstila.

Naša strategija održivosti

Kao tvrtka predani smo održivom razvoju i provodimo strategiju koja nam omogućuje kontinuirano poboljšanje naše uspješnosti u pogledu održivosti, a time i našeg doprinosa svijetu u  kojem se može živjeti. Pritom slijedimo kratkoročne, srednjoročne i dugoročne ciljeve u naše četiri definirane dimenzije strateškog učinka:

Gospodarska održivost:

Osiguravamo poslovni uspjeh SALESIANER-a dugoročno i za generacije koje dolaze.

Okolišna održivost:

Aktivno i značajno doprinosimo očuvanju okoliša i zaštiti klime.

Socijalna održivost:

Ozbiljno shvaćamo svoju odgovornost prema našim zaposlenicima, kupcima, dobavljačima i zajednici.

Pravna i etička održivost:

Uvijek postupamo u skladu s važećim zakonima i propisima – i primjenjujemo više standarde tamo gdje naše vrijednosti to zahtijevaju.

Naše izvješće o održivosti

Ovim izvješćem, koje je pripremljeno u skladu sa smjernicama i standardima Globalne inicijative za izvještavanje (GRI, 2021.), želimo učiniti transparentnim koje smo uspjehe već postigli i s kojim se izazovima još moramo suočiti.

Naše Izvješće o održivosti sadrži više od 100 stranica, a tu je i sažetak koji pruža pregled društvenog, ekološkog i ekonomskog utjecaja naše tvrtke.
Izazvali smo vaš interes?Kliknite ovdje za izvješće o održivosti 2020-2022(EN)

nachhaltigkeitsbericht mockup eng

English summary

Sustainability report  2020 - 2022

SALESIANER je već prije 50 godina bio pionir u
dijeljenju i kružnom gospodarstvu uvođenjem najma tekstila
...I dalje nastavljamo.

Ljudska prava – naša prednost

Kao tvrtka svjesni smo svoje odgovornosti da osiguramo da u našim lancima opskrbe ne dođe do kršenja ljudskih prava. Stoga podržavamo potpunu primjenu temeljnih radnih standarda Međunarodne organizacije rada i pridržavanje vodećih načela UN-a o poslovanju i ljudskim pravima. Predani smo sprečavanju kršenja ljudskih prava u našim lancima opskrbe najbolje što možemo, otkrivanju istih u ranoj fazi i poduzimanju hitnih mjera ako ih postanemo svjesni. U tom kontekstu, SALESIANER nastavlja graditi i širiti svoj program sigurnosti lanca opskrbe kao bitan dio svoje predanosti održivosti.

Kontakt

Dr. Mathias Nell, MBA

Sustainability Manager

Email: m.nell@salesianer.com
Mobil: +43 664 88828144

un global compact
umweltzeichen
klimaaktiv
ISO
oeko text
fairtrade cotton

Rado ćemo

Vas osobno

savjetovati!

Nazovite nas

You are using an outdated browser. The website may not be displayed correctly. Close