Sorry, item "offcanvas-col1" does not exist.

Sorry, item "offcanvas-col2" does not exist.

Sorry, item "offcanvas-col3" does not exist.

Sorry, item "offcanvas-col4" does not exist.

HR

Zaštiti podataka

prema članku 13 GDPR

Identitet odgovorne osobe

SALESIANER MIETTEX Lotos d.o.o.
Radnička cesta 169
10000 Zagreb
Hrvatska

Podaci za obradu u svrhu

obrađujemo osobne podatke koji podliježu sljedećim kategorijama:

 • podaci o tvrtki
 • kontakt
 • podaci iz ugovora
 • podaci o naplati
 • podaci o narudžbi
 • podaci o marketing

Podaci koje ste dobili su u svrhu ispunjenja ugovora ili za provedbu ispunjenja predugovornih mjera. Bez tih podataka ne možemo sklopiti ugovor s Vama.
Svrha primjene podataka je obrada i prijenos podataka u okvirima poslovnog odnosa u ovom slučaju uključujući automatizirani i arhivirani tekstualni dokument (poput dopisivanja).

Primatelj podataka

Nadalje, osobni se podaci mogu prenijeti na sljedeće primatelje:

 • banke u svrhu naplate potraživanja
 • pravne zastupnike u poslovnom slučaju
 • sudove
 • nadležne upravne vlasti, posebice porezna,financijska tijela
 • službe ovrha u slučaju neispunjavanja obveza
 • osiguravajuće kuće i poslovne partnere koji sudjeluju u isporuci/usluzi kod osiguranja ili prilikom sklapanja ugovora o osiguranju kod dostave / pružanja usluge ili u slučaju osiguranja
 • državni zavod za statistiku, zakonom predviđena državna statistika (javna služba)
 • kupce (primatelji isporuka / usluga)

Trajanje pohrane podataka

Podaci se pohranjuju do prestanka poslovnog odnosa ili do isteka roka koji se primjenjuje na klijenta. Jamstvo, zastara i zakonska zadržavanja; izvan toga do prestanka bilo kakvih sudskih sporova u kojima su podaci neophodni kao dokaz. Brisanje Vaših podataka mora biti opravdano za SALESIANER MIETTEX Lotos d.o.o..

Informacije i pravo otkazivanja

Bez ikakvih razloga ćete u bilo kojem trenutku dobiti besplatne informacije  o Vašim pohranjenim podacima. Uvijek možete zaključati, ispraviti ili izbrisati svoje prikupljene podatke.
U svakom trenutku nam možete dati pristanak za prikupljanje i upotrebu podataka bez potrebnog razloga za opozivom stavljanja informacija na raspolaganje. Iznimke su podaci koje trebamo za ispunjenje ugovora. Rado ćemo odgovoriti na sva dodatna pitanja koja bi Vas mogla interesirati  u  vezi sa našim pravilima o privatnosti i obradom Vaših osobnih podataka.

Molimo kontaktirajte nas na:
SALESIANER MIETTEX Lotos d.o.o.
Radnička cesta 169
10000 Zagreb
Hrvatska
salesianer(at)salesianer.hr

Pravo na žalbu nadzornoj službi

Ako smatrate da obrada Vaših podataka krši zakon o zaštiti podataka ili su Vaš podaci bili zloupotrebljavani u neku svrhu- možete poslati pritužbu nadzornoj službi. U Hrvatskoj to je GDPR.

 

Change Cookie Settings

Change My Cookie Settings

Rado ćemo

Vas osobno

savjetovati!

Nazovite nas

You are using an outdated browser. The website may not be displayed correctly. Close